X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

My home page is the firefox top sites which I have custumized. Is it possible to add more then 4 rows and/or Is it possible to group my top sites.

Được đăng

I have my top sites all filled in with the 4 rows but would like to add more. Is there a way to add more then 4 rows and/or to group my current top sites so i can add more. Groups like: Games Techno software finance

etctec

I have my top sites all filled in with the 4 rows but would like to add more. Is there a way to add more then 4 rows and/or to group my current top sites so i can add more. Groups like: Games Techno software finance etctec
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

McCoy
  • Top 10 Contributor
545 giải pháp 5139 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

Hello pmvdlaan,

To have more rows :

Type in the address bar about:config and press Enter (promise to be careful, if aksed)

Type in the search bar and look for the preference :

browser.newtabpage.activity-stream.topSitesRows

and change its value to whatever number you like.

Then close and restart Firefox, in order for the change to take effect.

Also see : https://www.ghacks.net/2018/05/17/how-to-add-more-top-sites-rows-to-firefox/


To organize your Top Sites :

https://support.mozilla.org/en-US/kb/customize-new-tab-page

(I have mine organized, but it took a lot of editing - changed URLs)

Hello pmvdlaan, To have more rows : Type in the address bar '''about:config''' and press Enter (promise to be careful, if aksed) Type in the search bar and look for the preference : '''browser.newtabpage.activity-stream.topSitesRows''' and change its value to whatever number you like. Then close and restart Firefox, in order for the change to take effect. Also see : https://www.ghacks.net/2018/05/17/how-to-add-more-top-sites-rows-to-firefox/ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- To organize your Top Sites : https://support.mozilla.org/en-US/kb/customize-new-tab-page (I have mine organized, but it took a lot of editing - changed URLs)
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.