Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

cant access router http interface remotely

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi simonbell_

more options

i type the ddns name it resolves the ip address but all i get is a blank page no errors, ive tried typing in the resolved ip address but still all i get is a blank page no errors .

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Did you read the router sticker instructions on how to access the router settings. That would be the first thing to do.

more options

did you read the question ?