X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Having trouble ‘pasting without formatting’ in Google Sheets.

Được đăng

I am trying to copy some text within browser (Firefox 68.0.1) and paste without formatting in Google Sheets, but it appears at thought the ‘Paste as Plaintext’ command does not work on my Mac. I have been trying to use Cmd + Shift + V. Any thoughts on what I should do?

I am trying to copy some text within browser (Firefox 68.0.1) and paste without formatting in Google Sheets, but it appears at thought the ‘Paste as Plaintext’ command does not work on my Mac. I have been trying to use Cmd + Shift + V. Any thoughts on what I should do?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/18.1b15719 Mobile/15E148 Safari/605.1.15

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4189 giải pháp 58498 câu trả lời
Được đăng

Many have had trouble with copy/paste between programs, Copy from the original. Paste to a 'word' type program. Now copy from 'word' to where you want to go

Many have had trouble with copy/paste between programs, '''Copy''' from the original. '''Paste''' to a 'word' type program. Now '''copy''' from 'word' to where you want to go
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
jscher2000
  • Top 10 Contributor
8578 giải pháp 70134 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

Hi jenningsebailey, I rarely need to edit Google Sheets, but I did look into this when another user mentioned the problem back in March. I haven't looked into it again since then.

Here is that thread: https://support.mozilla.org/questions/1253582

At that time, if you took the extra step of double-clicking the cell to switch it into editing mode, then Command+Shift+v worked. Does that make any difference for you?

Hi jenningsebailey, I rarely need to edit Google Sheets, but I did look into this when another user mentioned the problem back in March. I haven't looked into it again since then. Here is that thread: https://support.mozilla.org/questions/1253582 At that time, if you took the extra step of double-clicking the cell to switch it into editing mode, then Command+Shift+v worked. Does that make any difference for you?
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thanks for the reply! I'll follow the other thread you linked.

Thanks for the reply! I'll follow the other thread you linked.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.