X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Is there anywhere to raise ideas for future versions of Firefox?

Được đăng

I have an idea that could be considered for future Firefox versions and it's not really a problem, just an improvement. Where is the best place to put it forward? Preferably somewhere I could include an image to explain.

Email? Specific forum? Thanks.

I have an idea that could be considered for future Firefox versions and it's not really a problem, just an improvement. Where is the best place to put it forward? Preferably somewhere I could include an image to explain. Email? Specific forum? Thanks.

Giải pháp được chọn

Hi bhavikm98, you have many choices, depending on your desired style of interaction.

Discussion Sites/Advocacy

Limited Length Comments

Bug Tracking System

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8634 giải pháp 70618 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hi bhavikm98, you have many choices, depending on your desired style of interaction.

Discussion Sites/Advocacy

Limited Length Comments

Bug Tracking System

Hi bhavikm98, you have many choices, depending on your desired style of interaction. ''Discussion Sites/Advocacy'' * Mozilla Discourse: https://discourse.mozilla.org/ ** If none of the categories seem to fit, try https://discourse.mozilla.org/c/firefox-development * Reddit (monitored by Mozilla): https://www.reddit.com/r/firefox/ * I saw someone created a Change''.''org petition but I don't know who sees those ''Limited Length Comments'' * Feedback site: https://qsurvey.mozilla.com/s3/FirefoxInput/ * Twitter (Mozilla official): https://twitter.com/firefox ''Bug Tracking System'' * Unfortunately, new feature requests tend to get a low priority: https://bugzilla.mozilla.org/ * See: [https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html Bugzilla Etiquette]
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.