X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I have retrieved some windows and folders but they get blocked by OpenDNS.

Được đăng

I try to open a site and get my access blocked by OpenDNS even though the pages are innocuous. I am the administrator of my own self. How can I remove unacceptable blocking.

I try to open a site and get my access blocked by OpenDNS even though the pages are innocuous. I am the administrator of my own self. How can I remove unacceptable blocking.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

This must have something to do with the settings on my profile on this machine, as I don't have this problem on other systems or browsers. If I can't change this, I will have to stop using Firefox :-(

This must have something to do with the settings on my profile on this machine, as I don't have this problem on other systems or browsers. If I can't change this, I will have to stop using Firefox :-(
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.