X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How to import passwords from chrome to firefox on mac

Được đăng

On mac i am trying to move to Firefox from Google Chrome. I import data from chrome but passwords are not included in the list. What should i do to transfer passwords to firefox?

On mac i am trying to move to Firefox from Google Chrome. I import data from chrome but passwords are not included in the list. What should i do to transfer passwords to firefox?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

McCoy
  • Top 10 Contributor
545 giải pháp 5138 câu trả lời
Được đăng

Hello pedram.rasti,

Please see this bug report :

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1555895

If you want to, you could vote to show your interest for that bug report :

https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=voting.html

If you have any additional information to add, you can post a comment, but keep it to the point and concise.

See the section Commenting, especially #4

Hello pedram.rasti, Please see this bug report : https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1555895 If you want to, you could vote to show your interest for that bug report : https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=voting.html If you have any additional information to add, you can post a comment, but keep it to the point and concise. See the section [https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html Commenting, especially #4]
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17519 giải pháp 158412 câu trả lời
Được đăng

Can you export the passwords in Google Chrome ?

Can you export the passwords in Google Chrome ?
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
McCoy
  • Top 10 Contributor
545 giải pháp 5138 câu trả lời
Được đăng
'Found these : https://www.macrumors.com/how-to/how-to-export-your-passwords-and-login-data-from-google-chrome/ https://www.webnots.com/how-to-import-and-export-passwords-in-chrome/ But when Firefox's Import Wizard doesn't show the option to import passwords on Mac ..... See also : https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1423714

Được chỉnh sửa bởi McCoy vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Câu trả lời hữu ích

cor-el said

Can you export the passwords in Google Chrome ?

Yes i did export it. But the problem is in Firefox. There is no Password import

''cor-el [[#answer-1238730|said]]'' <blockquote> Can you export the passwords in Google Chrome ? </blockquote> Yes i did export it. But the problem is in Firefox. There is no Password import
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
McCoy
  • Top 10 Contributor
545 giải pháp 5138 câu trả lời
Được đăng

Will you give those bug reports a vote?

Will you give those bug reports a vote?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17519 giải pháp 158412 câu trả lời
Được đăng

If you can convert the CSV backup to JSON then you can import this JSON file in Firefox.


https://www.dgendill.com/content/csv-to-json-converter/

If you can convert the CSV backup to JSON then you can import this JSON file in Firefox. *[[/questions/1264448]] No response when importing password from ie or edge ---- https://www.dgendill.com/content/csv-to-json-converter/

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

McCoy said

Will you give those bug reports a vote?

Yes.

''McCoy [[#answer-1238742|said]]'' <blockquote> Will you give those bug reports a vote? </blockquote> Yes.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
McCoy
  • Top 10 Contributor
545 giải pháp 5138 câu trả lời
Được đăng
Also see : https://www.reddit.com/r/firefox/comments/bv4ovn/how_to_transfer_saved_passwords_from_chrome_to/ And : https://www.reddit.com/r/firefox/comments/byk3av/firefox_claiming_importing_passwords_from_chrome/
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.