X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Unidentified Profile

Được đăng

Hello,

I was recently trying to create a new profile when I saw that there was an extra one there besides the default one. This was the name:

Profile: default-1559102909176

I didn't make this. I was wondering if anyone has came across this, or if I was potentially hacked and someone was spying on me. Thanks for the help.

Hello, I was recently trying to create a new profile when I saw that there was an extra one there besides the default one. This was the name: Profile: default-1559102909176 I didn't make this. I was wondering if anyone has came across this, or if I was potentially hacked and someone was spying on me. Thanks for the help.

Giải pháp được chọn

Hi lucicastelli, it is a weird profile name, but very possibly innocent.

If you ever used the Refresh feature (sometimes called a tune-up), what Firefox will do is move your old profile to the desktop inside an Old Firefox Data folder, and create a new profile. The new profile name is based on the old one with a timestamp added. So my interpretation of this --

Profile: default-1559102909176

-- is that the Refresh feature ran in a profile named default on May 29, 2019 at 4:08:29.176 AM (GMT time), or May 28, 2019 9:08:29.176 PM in Pacific time (my time). I used this converter to turn that timestamp into a date: https://www.epochconverter.com/

So I don't think this profile name is evidence of any hacking or spying if that sounds like something that happened while you were using Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8568 giải pháp 70054 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hi lucicastelli, it is a weird profile name, but very possibly innocent.

If you ever used the Refresh feature (sometimes called a tune-up), what Firefox will do is move your old profile to the desktop inside an Old Firefox Data folder, and create a new profile. The new profile name is based on the old one with a timestamp added. So my interpretation of this --

Profile: default-1559102909176

-- is that the Refresh feature ran in a profile named default on May 29, 2019 at 4:08:29.176 AM (GMT time), or May 28, 2019 9:08:29.176 PM in Pacific time (my time). I used this converter to turn that timestamp into a date: https://www.epochconverter.com/

So I don't think this profile name is evidence of any hacking or spying if that sounds like something that happened while you were using Firefox.

Hi lucicastelli, it is a weird profile name, but very possibly innocent. If you ever used the Refresh feature (sometimes called a tune-up), what Firefox will do is move your old profile to the desktop inside an Old Firefox Data folder, and create a new profile. The new profile name is based on the old one with a timestamp added. So my interpretation of this -- Profile: default-1559102909176 -- is that the Refresh feature ran in a profile named default on May 29, 2019 at 4:08:29.176 AM (GMT time), or May 28, 2019 9:08:29.176 PM in Pacific time (my time). ''I used this converter to turn that timestamp into a date:'' https://www.epochconverter.com/ So I don't think this profile name is evidence of any hacking or spying if that sounds like something that happened while you were using Firefox.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17334 giải pháp 156713 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

Note that you get a profile name with two timestamps if you refresh a profile that already has a timestamp.

Note that you get a profile name with two timestamps if you refresh a profile that already has a timestamp.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

That makes a lot of sense! Thanks, guys!

That makes a lot of sense! Thanks, guys!
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17334 giải pháp 156713 câu trả lời
Được đăng

Note that you can easily use the Web Console or Browser Console to convert such a timestamp to a date.

  • new Date(1559102909176).toLocaleString()
Note that you can easily use the Web Console or Browser Console to convert such a timestamp to a date. *new Date(1559102909176).toLocaleString() *https://developer.mozilla.org/en-US/Tools/Web_Console
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.