X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

font too big

Được đăng

Something has happened, font is too big using search, etc How do I make the font smaller for searches and such. This is annoying.

On the attached screen shot look how big the font is from a Goggle search.

Something has happened, font is too big using search, etc How do I make the font smaller for searches and such. This is annoying. On the attached screen shot look how big the font is from a Goggle search.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Most of the time that I see this it's because you actually press control + use your mouse wheel which zooms you in and out.

In your screenshot, if you just press in the address bar where it says "170%" it should set back to default.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

Jeremy Sanders
  • Top 25 Contributor
12 giải pháp 142 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

Currently your zoom settings are set to "170%" you'll want to bring that back down to 100% so the font size isn't bigger.

Currently your zoom settings are set to "170%" you'll want to bring that back down to 100% so the font size isn't bigger.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thanks for responding how do I set to 100% I have no idea how it got set to 170% Thanks

Thanks for responding how do I set to 100% I have no idea how it got set to 170% Thanks
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Jeremy Sanders
  • Top 25 Contributor
12 giải pháp 142 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Most of the time that I see this it's because you actually press control + use your mouse wheel which zooms you in and out.

In your screenshot, if you just press in the address bar where it says "170%" it should set back to default.

Most of the time that I see this it's because you actually press control + use your mouse wheel which zooms you in and out. In your screenshot, if you just press in the address bar where it says "170%" it should set back to default.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thanks Your input was helpful!

Thanks Your input was helpful!
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.