X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

WTF is wrong with Firefox?

Được đăng

1) Why did it take 20 different pages just to get here? Awful. 2) Why did it originally send me to a Russian Firefox forum? WTF? 3) Why the F can't I upload a JPEG file of my main problem for you to help me with? This whole support system is completed f*cked. Now I know why I use Chrome. Jesus.

1) Why did it take 20 different pages just to get here? Awful. 2) Why did it originally send me to a Russian Firefox forum? WTF? 3) Why the F can't I upload a JPEG file of my main problem for you to help me with? This whole support system is completed f*cked. Now I know why I use Chrome. Jesus.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

ABP

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

I had to go through Imgur.https://i.imgur.com/fmKxdRU.jpg

I had to go through Imgur.[http://example.com https://i.imgur.com/fmKxdRU.jpg]
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.