X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Can someone please help me fix Firefox printing?

Được đăng

Firefox prints every other page upside down.

Firefox prints every other page upside down.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

WestEnd
  • Top 25 Contributor
61 giải pháp 5340 câu trả lời
Được đăng

That sounds like a printer driver issue. Do you install the correct printer driver software? Also do you print preview before printing? Inverted prints would mean user changed setting to cause this.

That sounds like a printer driver issue. Do you install the correct printer driver software? Also do you print preview before printing? Inverted prints would mean user changed setting to cause this.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17341 giải pháp 156763 câu trả lời
Được đăng

I see a setting for Reversed printing in the Page Setup setting, so maybe check that.

See also print.print_reversed on the about:config page.

  • print.print_reversed
I see a setting for Reversed printing in the Page Setup setting, so maybe check that. See also print.print_reversed on the <b>about:config</b> page. *print.print_reversed
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

WestEnd and cor-el, I appreciate your fixes, but I have absolutely no idea what you are talking about. Could you please give me the steps to check on these ideas in dummie terms? Thanks, Dan

WestEnd and cor-el, I appreciate your fixes, but I have absolutely no idea what you are talking about. Could you please give me the steps to check on these ideas in dummie terms? Thanks, Dan
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.