X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

New Firefox logo didn't change. Why?

Được đăng

Mozilla recently changed their logos for their products. I have a question about new Firefox logo. Why it doesnt change? I mean shortcut icon is still the same? Please take a look at my screnshoots. Tnx!

Mozilla recently changed their logos for their products. I have a question about new Firefox logo. Why it doesnt change? I mean shortcut icon is still the same? Please take a look at my screnshoots. Tnx!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

It hasn't been changed. Just announced. https://blog.mozilla.org/opendesign/firefox-the-evolution-of-a-brand/

"That includes the famous Firefox Browser icon for desktop and mobile, and even that icon is getting an update to be rolled out this fall." So expect the icon to change in the Fall of 2019

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

Tyler Downer
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
1525 giải pháp 10623 câu trả lời
Được đăng

The new logo hasn't rolled out yet. It'll be changed at some point in the future

The new logo hasn't rolled out yet. It'll be changed at some point in the future
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Tyler Downer said

The new logo hasn't rolled out yet. It'll be changed at some point in the future

But its rolled out on the internet and on their website officialy.

''Tyler Downer [[#answer-1237623|said]]'' <blockquote> The new logo hasn't rolled out yet. It'll be changed at some point in the future </blockquote> But its rolled out on the internet and on their website officialy.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Tyler Downer
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
1525 giải pháp 10623 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

It hasn't been changed. Just announced. https://blog.mozilla.org/opendesign/firefox-the-evolution-of-a-brand/

"That includes the famous Firefox Browser icon for desktop and mobile, and even that icon is getting an update to be rolled out this fall." So expect the icon to change in the Fall of 2019

It hasn't been changed. Just announced. https://blog.mozilla.org/opendesign/firefox-the-evolution-of-a-brand/ "That includes the famous Firefox Browser icon for desktop and mobile, and even that icon is getting an update to be rolled out this fall." So expect the icon to change in the Fall of 2019
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Tyler Downer said

It hasn't been changed. Just announced. https://blog.mozilla.org/opendesign/firefox-the-evolution-of-a-brand/ "That includes the famous Firefox Browser icon for desktop and mobile, and even that icon is getting an update to be rolled out this fall." So expect the icon to change in the Fall of 2019

Tnx man!

''Tyler Downer [[#answer-1237632|said]]'' <blockquote> It hasn't been changed. Just announced. https://blog.mozilla.org/opendesign/firefox-the-evolution-of-a-brand/ "That includes the famous Firefox Browser icon for desktop and mobile, and even that icon is getting an update to be rolled out this fall." So expect the icon to change in the Fall of 2019 </blockquote> Tnx man!
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.