X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Last update to v 68.0 changed the yellow color I used for the menu bar, which I want to resume using.

Được đăng

What must I do to get the same color back?

What must I do to get the same color back?

Giải pháp được chọn

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8577 giải pháp 70127 câu trả lời
Được đăng

Hi tonyroder, was it a theme that you installed from the Add-ons site which created the yellow background (or was it yellow text?), or did you use the Firefox Color extension, or did you have some rules in a userChrome.css file?

Hi tonyroder, was it a theme that you installed from the Add-ons site which created the yellow background (or was it yellow text?), or did you use [https://addons.mozilla.org/firefox/addon/firefox-color/ the Firefox Color extension], or did you have some rules in a userChrome.css file?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

As I best remember, jscher, it might have been when I transferred my Firefox settings from a desktop to a laptop, and modified an FF file according to instructions I read on this forum some two years ago, I wish I could be more precise than that, but....

As I best remember, jscher, it might have been when I transferred my Firefox settings from a desktop to a laptop, and modified an FF file according to instructions I read on this forum some two years ago, I wish I could be more precise than that, but....
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
jscher2000
  • Top 10 Contributor
8577 giải pháp 70127 câu trả lời
Được đăng

Let's start with themes since those are the simplest. For example:

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/yellow-to-yellow/

Let's start with themes since those are the simplest. For example: https://addons.mozilla.org/firefox/addon/yellow-to-yellow/
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thanks jscher, but at the risk of looking a gift horse in the mouth, it's the wrong yellow. The one I was using was lighter, brighter, friendlier.

Thanks jscher, but at the risk of looking a gift horse in the mouth, it's the wrong yellow. The one I was using was lighter, brighter, friendlier.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
jscher2000
  • Top 10 Contributor
8577 giải pháp 70127 câu trả lời
Được đăng

Hi tonyroder, if you have time to look on the site, that would be great.

Hi tonyroder, if you have time to look on the site, that would be great.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

I did search through this site, but no joy, alas.

I did search through this site, but no joy, alas.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
jscher2000
  • Top 10 Contributor
8577 giải pháp 70127 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Do you want to try the Firefox Color extension? https://addons.mozilla.org/firefox/addon/firefox-color/

Do you want to try the Firefox Color extension? https://addons.mozilla.org/firefox/addon/firefox-color/
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.