X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I have 2 firefox sessions (windows) open on my macbook 10.14.4...is there a keyboard shortcut to switch between them? (I do not mean tabs!)

Được đăng

2 browser windows open...need to alternate between them quickly...is there a keyboard shortcut?

2 browser windows open...need to alternate between them quickly...is there a keyboard shortcut?

Giải pháp được chọn

What does Command + ~ do for you?

To switch between Firefox windows on Mac, use: (Shift) "Command + ~" (Tilde) or possibly accent (`)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0

Thông tin chi tiết

TyDraniu
  • Top 25 Contributor
320 giải pháp 1842 câu trả lời
Được đăng

Command + tilde?

Command + tilde?
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

doesn't seem to work, but thanks, Ty... I have one of my 'hot' corners set up to show both sessions, just was hoping there would be a keyboard shortcut

doesn't seem to work, but thanks, Ty... I have one of my 'hot' corners set up to show both sessions, just was hoping there would be a keyboard shortcut
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17534 giải pháp 158559 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

What does Command + ~ do for you?

To switch between Firefox windows on Mac, use: (Shift) "Command + ~" (Tilde) or possibly accent (`)

What does Command + ~ do for you? To switch between Firefox windows on Mac, use: (Shift) "Command + ~" (Tilde) or possibly accent (`)
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

My bad...I was using karat? ^... yes, tilde... command + tilde does perform the switch...

Thanks you guys!

My bad...I was using karat? ^... yes, tilde... command + tilde does perform the switch... Thanks you guys!

Được chỉnh sửa bởi furbals vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.