X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How to automatically save bookmarks on shut down to a location other than your profile.

Được đăng

I think the about:config setting "browser.bookmarks.autoExportHTML" "True" will cause the saving of bookmark.html to the current profile when FireFox shuts down. I found that in a Help response.

Included in the response was a method of saving bookmark.html to a different location.

I cannot find the that help response and would like to implement a save in another location.

I think the about:config setting "browser.bookmarks.autoExportHTML" "True" will cause the saving of bookmark.html to the current profile when FireFox shuts down. I found that in a Help response. Included in the response was a method of saving bookmark.html to a different location. I cannot find the that help response and would like to implement a save in another location.

Giải pháp được chọn

You can set/create these two prefs on the about:config page to make Firefox create an HTML backup when you close Firefox.

 • browser.bookmarks.autoExportHTML = true
 • browser.bookmarks.file = "<path>\bookmarks.html"
  (full file path including file name)

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.


https://dxr.mozilla.org/mozilla-release/source/browser/components/BrowserGlue.jsm#2074 https://dxr.mozilla.org/mozilla-release/source/toolkit/components/places/BookmarkHTMLUtils.jsm#223

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0

Thông tin chi tiết

My_Cheese_Is_Slippin'
 • Top 10 Contributor
91 giải pháp 971 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

Hi ebloch1, I think I found what you are looking for: Schedule export of all bookmarks

Hi ebloch1, I think I found what you are looking for: [https://support.mozilla.org/en-US/questions/1176242 Schedule export of all bookmarks]
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
cor-el
 • Top 10 Contributor
 • Moderator
17575 giải pháp 158975 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

You can set/create these two prefs on the about:config page to make Firefox create an HTML backup when you close Firefox.

 • browser.bookmarks.autoExportHTML = true
 • browser.bookmarks.file = "<path>\bookmarks.html"
  (full file path including file name)

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.


https://dxr.mozilla.org/mozilla-release/source/browser/components/BrowserGlue.jsm#2074 https://dxr.mozilla.org/mozilla-release/source/toolkit/components/places/BookmarkHTMLUtils.jsm#223

You can set/create these two prefs on the <b>about:config</b> page to make Firefox create an HTML backup when you close Firefox. *browser.bookmarks.autoExportHTML = true *browser.bookmarks.file = "<path>\bookmarks.html"<br>(full file path including file name) You can open the <b>about:config</b> page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue. *https://support.mozilla.org/en-US/kb/about-config-editor-firefox ---- https://dxr.mozilla.org/mozilla-release/source/browser/components/BrowserGlue.jsm#2074 https://dxr.mozilla.org/mozilla-release/source/toolkit/components/places/BookmarkHTMLUtils.jsm#223

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.