X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Everytime I try to open up a new tab, it disappears.

Được đăng

Recently, every time I try to open up a new tab, it suddenly disappears. It's not in full screen mode so I don't know what the issue is?

Recently, every time I try to open up a new tab, it suddenly disappears. It's not in full screen mode so I don't know what the issue is?

Giải pháp được chọn

Hi rjohnson248, Try starting in Firefox Safe Mode: Troubleshoot Firefox issues using Safe Mode This can help determine if an extension or hardware acceleration is causing the problem.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

My_Cheese_Is_Slippin'
  • Top 10 Contributor
39 giải pháp 445 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hi rjohnson248, Try starting in Firefox Safe Mode: Troubleshoot Firefox issues using Safe Mode This can help determine if an extension or hardware acceleration is causing the problem.

Hi rjohnson248, Try starting in Firefox Safe Mode: [https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-using-safe-mode Troubleshoot Firefox issues using Safe Mode] This can help determine if an extension or hardware acceleration is causing the problem.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thank you! I put it in Safe Mode and figured out what the issue was.

Thank you! I put it in Safe Mode and figured out what the issue was.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.