X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

mail.aol.com fails to load properly

Được đăng

Login. See interstitial that suggest you install the aol mail app. Attempt to close by clicking the x in upper-right. No reaction - Stuck.

Switch to desktop mode. Mobile version of aol mail continues to be displayed.

...

Used to work in older versions below 66, but doesn't in 68.

Login. See interstitial that suggest you install the aol mail app. Attempt to close by clicking the x in upper-right. No reaction - Stuck. Switch to desktop mode. Mobile version of aol mail continues to be displayed. ... Used to work in older versions below 66, but doesn't in 68.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Android 8.0.0; Mobile; rv:68.0) Gecko/68.0 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

hellosct1 12 giải pháp 134 câu trả lời
Được đăng

Hi, can you check if all applications and android are up to date. otherwise, I think this link will provide you with the solution you expect

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1064826

thank's

Hi, can you check if all applications and android are up to date. otherwise, I think this link will provide you with the solution you expect https://support.mozilla.org/en-US/questions/1064826 thank's
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Lg g6 is up to date. FF is, too, on v 68.0.

Always opens fine on chrome, never ff. I've tested this is the past months. Something changed in FF compatibility versus 66 and older that made it break and not get past the interstitial correctly.

Lg g6 is up to date. FF is, too, on v 68.0. Always opens fine on chrome, never ff. I've tested this is the past months. Something changed in FF compatibility versus 66 and older that made it break and not get past the interstitial correctly.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.