X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Why do some PDFs not load?

Được đăng

When trying to view some PDF documents, it appears that the PDF reader starts, quits and then displays different mesages, depending upon the site: "Cannot display PDF (Image Download cannot be opened)" or "Cannot display PDF (EnvelopePDF.aspx cannot be opened)"

When trying to view some PDF documents, it appears that the PDF reader starts, quits and then displays different mesages, depending upon the site: "Cannot display PDF (Image Download cannot be opened)" or "Cannot display PDF (EnvelopePDF.aspx cannot be opened)"
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Android 9; Mobile; rv:67.0) Gecko/67.0 Firefox/67.0

Thông tin chi tiết

Seburo
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
679 giải pháp 4997 câu trả lời
Được đăng

Hi

So that I can look into this further, do you have an example of a link where this happens?

Hi So that I can look into this further, do you have an example of a link where this happens?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Unfortunately, I cannot. So far, I've only observed it when attempting to views PDFs from a secure site, lie the ones you view/download from a financial institution.

Unfortunately, I cannot. So far, I've only observed it when attempting to views PDFs from a secure site, lie the ones you view/download from a financial institution.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

I'm using version 68.0, which I downloaded from the Google Play store.

I'm using version 68.0, which I downloaded from the Google Play store.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.