X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

i have tried to create a BUGZILLA account? my password has numerious things wrong???

Được đăng

i have changed & reset my password 5 different times? now it's telling me, that my e-mail don't work?? can i use my FIREFOX account?

i have changed & reset my password 5 different times? now it's telling me, that my e-mail don't work?? can i use my FIREFOX account?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

none

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8693 giải pháp 71056 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

Hi David, I don't think https://bugzilla.mozilla.org/ is integrated with Firefox Accounts yet. However, it does integrate with Github accounts, if you have one of those. (When you click Sign in, look for the button with the Github icon.)

Hi David, I don't think https://bugzilla.mozilla.org/ is integrated with Firefox Accounts yet. However, it does integrate with Github accounts, if you have one of those. (When you click Sign in, look for the button with the Github icon.)
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

jscher2000 said

Hi David, I don't think https://bugzilla.mozilla.org/ is integrated with Firefox Accounts yet. However, it does integrate with Github accounts, if you have one of those. (When you click Sign in, look for the button with the Github icon.)
''jscher2000 [[#answer-1237185|said]]'' <blockquote> Hi David, I don't think https://bugzilla.mozilla.org/ is integrated with Firefox Accounts yet. However, it does integrate with Github accounts, if you have one of those. (When you click Sign in, look for the button with the Github icon.) </blockquote>
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

thanks MR. 2000!! good point, well taken? i don't have GITHUB, but i'm sure i can gittit?? preciate chu *****

thanks MR. 2000!! good point, well taken? i don't have GITHUB, but i'm sure i can gittit?? preciate chu *****
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

jscher2000 said

Hi David, I don't think https://bugzilla.mozilla.org/ is integrated with Firefox Accounts yet. However, it does integrate with Github accounts, if you have one of those. (When you click Sign in, look for the button with the Github icon.)
''jscher2000 [[#answer-1237185|said]]'' <blockquote> Hi David, I don't think https://bugzilla.mozilla.org/ is integrated with Firefox Accounts yet. However, it does integrate with Github accounts, if you have one of those. (When you click Sign in, look for the button with the Github icon.) </blockquote>
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

MR.2000!!! THE IDEA ABOUT "GITHUB" WAS GREAT, BUT NOW I'M HAVING A PROBLEM SIGNING ON TO THEM, BECAUSE I DON'T FIT THE FORMAT??

MR.2000!!! THE IDEA ABOUT "GITHUB" WAS GREAT, BUT NOW I'M HAVING A PROBLEM SIGNING ON TO THEM, BECAUSE I DON'T FIT THE FORMAT??
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
jscher2000
  • Top 10 Contributor
8693 giải pháp 71056 câu trả lời
Được đăng

I'm not sure what you mean by not fitting the format. Is there a specific error message?

I'm not sure what you mean by not fitting the format. Is there a specific error message?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17472 giải pháp 157915 câu trả lời
Được đăng

What specific issues do you have in Firefox that you want to file a bug report? If this about the Firefox Account you use for Sync and now also for your SUMO forum account?

What specific issues do you have in Firefox that you want to file a bug report? If this about the Firefox Account you use for Sync and now also for your SUMO forum account? *https://support.mozilla.org/en-US/kb/forum-response-firefox-sync-verification-email-faq
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.