X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How to repair this function (https://support.mozilla.org/en-US/kb/create-desktop-shortcut-website)

Được đăng

saving webpages to folder or desktop stopped working it was always working like on this instruction https://support.mozilla.org/en-US/kb/create-desktop-shortcut-website but when I'm not allowed to drop link. It is working on IE but stopped on Firefox

saving webpages to folder or desktop stopped working it was always working like on this instruction https://support.mozilla.org/en-US/kb/create-desktop-shortcut-website but when I'm not allowed to drop link. It is working on IE but stopped on Firefox

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17669 giải pháp 159836 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

See: *https://support.mozilla.org/en-US/kb/windows-administrator-launcher-process-error-fix See also -no-deelevate: *https://developer.mozilla.org/en/Mozilla/Command_Line_Options