X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How can I get something other than a white background on my home page. The theme extensions ONLY change the menu bar. I want to add a pic or extension of my own

Được đăng

Other browsers have extensions to add themes for the entire home page, not just the menu bar.

Other browsers have extensions to add themes for the entire home page, not just the menu bar.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

WestEnd
  • Top 25 Contributor
60 giải pháp 5379 câu trả lời
Được đăng

As of late FF57+ changes to the browser layout and looks requires a "userChrome.css" layout to make those changes. You will have to looks online sites that created or sites that has custom "userChrome.css" that you can use or modify to match what your needing.

As of late FF57+ changes to the browser layout and looks requires a "userChrome.css" layout to make those changes. You will have to looks online sites that created or sites that has custom "userChrome.css" that you can use or modify to match what your needing.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.