X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I can’t access the privacy & security panel.

Được đăng

When I click the menu button, there is no “options “ window to access the privacy and security panel. Thank you

When I click the menu button, there is no “options “ window to access the privacy and security panel. Thank you

Giải pháp được chọn

Hi joannasasher, could you confirm what kind of system has the problem. I ask because the browser you posted with said it was running on an iPad, so is it Windows (which uses "Options"), Mac (which uses "Preferences"), or iOS, or something else?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

None?

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/18.1b15719 Mobile/15E148 Safari/605.1.15

Thông tin chi tiết

Jeremy Sanders
  • Top 25 Contributor
11 giải pháp 142 câu trả lời
Được đăng

When you go to the menu, do you not see "Options" and then on the left hand side of this, there's a "Security and Privacy"

When you go to the menu, do you not see "Options" and then on the left hand side of this, there's a "Security and Privacy"
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
jscher2000
  • Top 10 Contributor
8583 giải pháp 70207 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hi joannasasher, could you confirm what kind of system has the problem. I ask because the browser you posted with said it was running on an iPad, so is it Windows (which uses "Options"), Mac (which uses "Preferences"), or iOS, or something else?

Hi joannasasher, could you confirm what kind of system has the problem. I ask because the browser you posted with said it was running on an iPad, so is it Windows (which uses "Options"), Mac (which uses "Preferences"), or iOS, or something else?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.