X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Very high downloads of spell check add-ons on a single day

Được đăng

There are around 1,800 downloads of all language dictionaries as on June 27, 2019. I have checked some sample dashboards from this page...

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/language-tools/

For e.g. check this chart...

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/kamus-pengecek-ejaan-bahasa-in/statistics/?last=30

I will like to know why there are so many downloads on a single day. Is this some kind of DDOS attack?

There are around 1,800 downloads of all language dictionaries as on June 27, 2019. I have checked some sample dashboards from this page... https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/language-tools/ For e.g. check this chart... https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/kamus-pengecek-ejaan-bahasa-in/statistics/?last=30 I will like to know why there are so many downloads on a single day. Is this some kind of DDOS attack?

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

user633449
  • Top 25 Contributor
1539 giải pháp 10745 câu trả lời
Được đăng

Unsure, but that's not a question for this forum. I'd suggest following up with the AMO team if you have questions

Unsure, but that's not a question for this forum. I'd suggest following up with the AMO team if you have questions