X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

What to do about security breach for sites I don't have accounts with

Được đăng

I just signed up for Firefox Monitor. Most of the accounts it says were breached are ones I recognize, and I have changed my passwords. However, it also says there were data breaches affecting two sites I do not have an account with at all (Whitepages and Verifications.io). What do I do about those, since I haven't got an account (I don't even know what Verifications.io is), so I don't have a password to change.

I just signed up for Firefox Monitor. Most of the accounts it says were breached are ones I recognize, and I have changed my passwords. However, it also says there were data breaches affecting two sites I do not have an account with at all (Whitepages and Verifications.io). What do I do about those, since I haven't got an account (I don't even know what Verifications.io is), so I don't have a password to change.

Giải pháp được chọn

You may find that someone put you on a mailing list and they got hacked. This doesn't necessarily indicate any problem with your actual account, and there may not be anything to do about if they are a data broker and not the company you had a relationship with -- usually they wouldn't have your password.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 2
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8758 giải pháp 71655 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

You may find that someone put you on a mailing list and they got hacked. This doesn't necessarily indicate any problem with your actual account, and there may not be anything to do about if they are a data broker and not the company you had a relationship with -- usually they wouldn't have your password.

You may find that someone put you on a mailing list and they got hacked. This doesn't necessarily indicate any problem with your actual account, and there may not be anything to do about if they are a data broker and not the company you had a relationship with -- usually they wouldn't have your password.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 2
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thank you!

Thank you!
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.