X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Content-Type “video/mp4” is not supported on website, but downloaded video plays fine (Linux/Fedora30)

Ran
Được đăng

I cannot play mp4/h264 videos on websites, but I can download the file and play it in the browser just fine (ffmpeg is installed).

== From twitter web page: error in web console:

For example, on twitter i get a "the media could not be played" placeholder and this in the web console:

HTTP “Content-Type” of “video/mp4” is not supported. Load of media resource https://video.twimg.com/amplify_video/1149302678771683333/vid/1280x720/qFCcMLAnjR_MBans.mp4?tag=13 failed. home

The video on this page can’t be played. Your system may not have the required video codecs for: video/mp4; codecs="avc1.42E01E mp4a.40.2"

== Local file in firefox

When I put that mp4 link in the address bar, it gives me a download dialog, I can download that file, and play it in firefox from the command line:

firefox qFCcMLAnjR_MBans.mp4

== Local html file with control element:

The same file plays fine also when i open a local html file with the vide controls element. So why do I get those errors when this is viewed on the twitter website?

Any pointers appreciated.

Thanks!

I cannot play mp4/h264 videos on websites, but I can download the file and play it in the browser just fine (ffmpeg is installed). == From twitter web page: error in web console: For example, on twitter i get a "the media could not be played" placeholder and this in the web console: <i><b> HTTP “Content-Type” of “video/mp4” is not supported. Load of media resource https://video.twimg.com/amplify_video/1149302678771683333/vid/1280x720/qFCcMLAnjR_MBans.mp4?tag=13 failed. home The video on this page can’t be played. Your system may not have the required video codecs for: video/mp4; codecs="avc1.42E01E mp4a.40.2" </i></b> == Local file in firefox When I put that mp4 link in the address bar, it gives me a download dialog, I can download that file, and play it in firefox from the command line: firefox qFCcMLAnjR_MBans.mp4 == Local html file with control element: The same file plays fine also when i open a local html file with the vide controls element. So why do I get those errors when this is viewed on the twitter website? Any pointers appreciated. Thanks!

Được chỉnh sửa bởi Ran vào

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Thông tin chi tiết

hellosct1 13 giải pháp 141 câu trả lời
Được đăng

Hi,

it is possible to be active and see the HD by following the following link

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-4k-ultra-high-definition-youtube-videos

Hi, it is possible to be active and see the HD by following the following link https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-4k-ultra-high-definition-youtube-videos
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17277 giải pháp 156164 câu trả lời
Được đăng

Try the Firefox version from the official Mozilla server if you currently use a version from the repositories of your Linux distribution.


gvfs-mime --query video/mp4
Try the Firefox version from the official Mozilla server if you currently use a version from the repositories of your Linux distribution. *https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/ ---- gvfs-mime --query video/mp4
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.