X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Tradingview time axis not displaying properly?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
Được đăng

All websites display as they should, the only exception is Tradingview, specifically the time axis when loading charts - everything else is unaffected.

I have a number of extensions: HTTPS everywhere, privacy badger, cookie autodelete, and facebook container. Browser privacy settings are set custom with everything checked off.

A few things changed in configuration: privacy.firstparty.isolate (enabled), network.cookie.cookieBehavior (integer, 4), network.cookie.lifetimePolicy (integer, 2), webgl.disabled (enabled).

All websites display as they should, the only exception is Tradingview, specifically the time axis when loading charts - everything else is unaffected. I have a number of extensions: HTTPS everywhere, privacy badger, cookie autodelete, and facebook container. Browser privacy settings are set custom with everything checked off. A few things changed in configuration: privacy.firstparty.isolate (enabled), network.cookie.cookieBehavior (integer, 4), network.cookie.lifetimePolicy (integer, 2), webgl.disabled (enabled).
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.