X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox (dev edition) on MacOS Catalina is not rendering text or icons properly; red or blue colors and fragmentation of type

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
Tim
Được đăng

Here’s an album of screenshots: https://imgur.com/a/k6qHZtN

This started happening yesterday. I’ve heard there are some issues on Macbook pro retina displays? I reinstalled FF dev version and it went away temporarily before coming back.

Here’s an album of screenshots: https://imgur.com/a/k6qHZtN This started happening yesterday. I’ve heard there are some issues on Macbook pro retina displays? I reinstalled FF dev version and it went away temporarily before coming back.

Được chỉnh sửa bởi Tim vào

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

None, it happens in a clean FF dev version even without extensions.

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3850.0 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.