X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Which folder holds the internet shortcuts. My shortcuts are blank after re-installing firefox.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
Được đăng

After installing Firefox, the internet shortcuts are blank. There is a Firefox folder that holds the shortcuts. I could transfer the folder from the old profile to to new profile.

After installing Firefox, the internet shortcuts are blank. There is a Firefox folder that holds the shortcuts. I could transfer the folder from the old profile to to new profile.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

None

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.