X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I have to backup my bookmarks manually each day, and manually restore them the next morning.

Được đăng

At the end of each day, I have had to manually backup my bookmarks. When I don't, all the changes I made the previous day are gone. I also have to manually restore the backed-up bookmarks the next morning as well, otherwise my Bookmarks are completely empty.

At the end of each day, I have had to manually backup my bookmarks. When I don't, all the changes I made the previous day are gone. I also have to manually restore the backed-up bookmarks the next morning as well, otherwise my Bookmarks are completely empty.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0

Thông tin chi tiết

Tyler Downer
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
1525 giải pháp 10617 câu trả lời
Được đăng

Do you lose other settings? Does someone else own or manage your computer?

Do you lose other settings? Does someone else own or manage your computer?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

It's my work computer, so yes the admins own it.

It's my work computer, so yes the admins own it.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Tyler Downer
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
1525 giải pháp 10617 câu trả lời
Được đăng

Are they wiping your computer every night?

Are they wiping your computer every night?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

No, they don't wipe the computer every night. This used to not be a problem at all...our tech support can't figure it out either.

No, they don't wipe the computer every night. This used to not be a problem at all...our tech support can't figure it out either.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.