X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

In ver 68.0 (win 7 64 bit) I can not drag and drop links from address bar. Pls help.

Được đăng

In ver 68.0 (win 7 64 bit) I can not drag and drop links from address bar. Pls help.

In ver 68.0 (win 7 64 bit) I can not drag and drop links from address bar. Pls help.

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

philipp
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5347 giải pháp 23612 câu trả lời
Được đăng
hi, please see if the information in this support article can help: [[Running Windows as Administrator with Launcher Process Enabled Causes Drag and Drop Errors - How to Fix]]