X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

firefox goes not responding randomly when watching youtube which slows whole computer

Được đăng

Basically this happens at any time and it wont let me close Firefox without task manager. in task manager it shows up at system interrupts which uses over 90% of my CPU and at the same time Firefox is using over 10 GB of ram. i have had a look at some fixes like disabling hardware acceleration and stuff but none have worked so far.

Basically this happens at any time and it wont let me close Firefox without task manager. in task manager it shows up at system interrupts which uses over 90% of my CPU and at the same time Firefox is using over 10 GB of ram. i have had a look at some fixes like disabling hardware acceleration and stuff but none have worked so far.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

addblocker, popup blocker, different theme

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

hellosct1 15 giải pháp 149 câu trả lời
Được đăng

Hi, I think you can do a repair in safe mode

https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-using-safe-mode

thank's

Hi, I think you can do a repair in safe mode https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-using-safe-mode thank's
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.