Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

New Tab Addon

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi McCoy

more options

i need a new tab addon that doesnt look like this, which is called simple new tab

does anyone know of a different one

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

tunesrcoolII said

i need a new tab addon that doesnt look like this, which is called simple new tab does anyone know of a different one

Hello, It's probably just me, but in your screenshot I don't see what add-on you're using - a search for "Simple New Tab" only gives me a "Simple New Tab button" add-on.

Maybe you'll find what you're looking for in these search results ....

Or (as I don't really know what it is you are looking for) :

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/new-tab-override/

Anything you can use  ?