X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

FireFox NOT showing YouTube thumbnails. Have 68.0 as current version of FF

Được đăng

No Thumbnails for YouTube are showing up after the last update to FireFox. 68.0 is the current version I have.

No Thumbnails for YouTube are showing up after the last update to FireFox. 68.0 is the current version I have.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

hellosct1 15 giải pháp 149 câu trả lời
Được đăng

Hi, I think when emptying the cache, the thumbnails will be displayed

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-clear-firefox-cache

Hi, I think when emptying the cache, the thumbnails will be displayed https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-clear-firefox-cache
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
Mike_BossO 0 giải pháp 1 câu trả lời
Được đăng

I have a same problem and nothing helps until now.

I reported this problem on google https://support.google.com/youtube/thread/11609489?hl=en

I have a same problem and nothing helps until now. I reported this problem on google https://support.google.com/youtube/thread/11609489?hl=en
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.