Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Amazon assistant won't download

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi WestEnd

more options

I have updated Firefox to v68 but I am still unable to download or install Amazon Assistant. I still get the error message saying 'the add-on could not be downloaded because of a connection failure'. What can I do about this?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

That could be a security blocking issue? Did you also check with Amazon FAQ on this download issue?