X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How do I prevent the CTRL-F shortcut from engaging in full-screen mode?

Được đăng

When I want to search for something on a website, I hit CTRL-F which activates full-screen mode. I would like to know this shortcut can be reprogrammed to search for something within a page instead of activating full-screen. I tried searching this community and on-line for this information but could not find it. Thank you for your time. I use Mozilla FireFox 67.0.4.

When I want to search for something on a website, I hit CTRL-F which activates full-screen mode. I would like to know this shortcut can be reprogrammed to search for something within a page instead of activating full-screen. I tried searching this community and on-line for this information but could not find it. Thank you for your time. I use Mozilla FireFox 67.0.4.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8758 giải pháp 71659 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

Does the website use Ctrl+f for its own Find feature, or you want to use Ctrl+f for Firefox's built-in "find in page" feature instead of Command+f?

Firefox doesn't have a built-in feature to disable or reassign keyboard shortcuts. However, scripts in web pages can intercept many of them, which is how extensions like the following can reassign keys. You could take a look at whether either of them works with this one:

Because they need to add code to the page to intercept keys, they unfortunately require the highest level of permission to access all data. So shop carefully.

Does the website use Ctrl+f for its own Find feature, or you want to use Ctrl+f for Firefox's built-in "find in page" feature instead of Command+f? Firefox doesn't have a built-in feature to disable or reassign keyboard shortcuts. However, scripts in web pages can intercept many of them, which is how extensions like the following can reassign keys. You could take a look at whether either of them works with this one: * https://addons.mozilla.org/firefox/addon/shortkeys/ * https://addons.mozilla.org/firefox/addon/saka-key/ ''Because they need to add code to the page to intercept keys, they unfortunately require the highest level of permission to access all data. So shop carefully.''
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.