X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I can't import bookmarks from Edge

Được đăng

I've followed all instructions, exported my Edge bookmarks, but I just don't have any access to them from Firefox. I'll have to uninstall and continue with Edge until this feature is made available.

I've followed all instructions, exported my Edge bookmarks, but I just don't have any access to them from Firefox. I'll have to uninstall and continue with Edge until this feature is made available.

Giải pháp được chọn

Thanks for the help, but after a month of waiting, I’ve already moved to another platform and rebuilt my bookmarks manually there...

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

I don't know what "plugins" means

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

My_Cheese_Is_Slippin'
  • Top 10 Contributor
89 giải pháp 939 câu trả lời
Được đăng

Hi warn.jeremy, You don't need to export your bookmarks from Edge. See this article: Import Bookmarks from Internet Explorer or Microsoft Edge

Instead of step 1, I use Ctrl+Shift+B to open the Bookmarks Library.

Hi warn.jeremy, You don't need to export your bookmarks from Edge. See this article: [https://support.mozilla.org/en-US/kb/import-bookmarks-internet-explorer-or-microsoft-ed Import Bookmarks from Internet Explorer or Microsoft Edge] Instead of step 1, I use Ctrl+Shift+B to open the Bookmarks Library.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
rymoran 0 giải pháp 2 câu trả lời
Được đăng

I did it this way also. Still cannot find Edge. IE imported okay.

I did it this way also. Still cannot find Edge. IE imported okay.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
max.a.gaskins 0 giải pháp 1 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

The native import function from edge is not working

The native import function from edge is not working
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
rymoran 0 giải pháp 2 câu trả lời
Được đăng

Go to Microsoft account/Edge and then to settings under "..."-- click on import/export -- click favorites -- click export to file (depends on how you are set up, but it probably will show under downloads/documents) as file name Edge and type as HTML -- click save -- go to Firefox -- click star underscored at top -- go to show all bookmarks at bottom -- click import & export in popup box-- click on import bookmarks from HTML. Done.

Go to Microsoft account/Edge and then to settings under "..."-- click on import/export -- click favorites -- click export to file (depends on how you are set up, but it probably will show under downloads/documents) as file name Edge and type as HTML -- click save -- go to Firefox -- click star underscored at top -- go to show all bookmarks at bottom -- click import & export in popup box-- click on import bookmarks from HTML. Done.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Giải pháp được chọn

Thanks for the help, but after a month of waiting, I’ve already moved to another platform and rebuilt my bookmarks manually there...

Thanks for the help, but after a month of waiting, I’ve already moved to another platform and rebuilt my bookmarks manually there...
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.