X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How do I stay logged in to Firefox on my imac so I don't have to adjust my settings every time I open my browser?

Được đăng

I have Firefox synced on several devices, an ibook, an android and my pc. I just got a new imac desktop and installed Firefox but every time it goes to sleep or I shut it down I have to log back in to Firefox and readjust all of my settings. I don't have this problem on my other devices.

I have Firefox synced on several devices, an ibook, an android and my pc. I just got a new imac desktop and installed Firefox but every time it goes to sleep or I shut it down I have to log back in to Firefox and readjust all of my settings. I don't have this problem on my other devices.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0

Thông tin chi tiết

Tyler Downer
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
1528 giải pháp 10652 câu trả lời
Được đăng

Please update to Firefox 68, which has a fix for something that sounds similar

Please update to Firefox 68, which has a fix for something that sounds similar
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.