Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Will Firefox notify me of data breaches in websites ?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 34 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi McCoy

more options

Don't have this problem, but just-in-case- Does Firefox notify users if there's a data breach in a website we're visiting ?

Giải pháp được chọn

Hello Sunflower44,

Would you please take a look at this :

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-monitor

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hello Sunflower44,

Would you please take a look at this :

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-monitor

more options

Sunflower44 said

Thank you !  : )

My pleasure, Sunflower  ! Hopefully you will never be notified .....