X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Unable to install 52.9.0esr on Vista

Được đăng

I am running Vista 64 bit and am trying to install the 52.9.0esr 64 bit version and get the error. "Sorry Firefox can't be installed. This version requires MS Windows 7 x64 or newer. ...." I understand this to be the last version that will run on Vista and indeed have the 32-bit version of the same revision installed. I did try to install 67.0.4 first which also gave this error. I am wondering if there is something that this left behind that is inhibiting installing 52.09esr now.

And yes I know Vista is ancient and yes I know 52.09esr is not being patche, but I still want to install it..

I am running Vista 64 bit and am trying to install the 52.9.0esr 64 bit version and get the error. "Sorry Firefox can't be installed. This version requires MS Windows 7 x64 or newer. ...." I understand this to be the last version that will run on Vista and indeed have the 32-bit version of the same revision installed. I did try to install 67.0.4 first which also gave this error. I am wondering if there is something that this left behind that is inhibiting installing 52.09esr now. And yes I know Vista is ancient and yes I know 52.09esr is not being patche, but I still want to install it..
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

the system requirements page among others is specifying that 64bit versions will not run on anything below windows 7: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/52.0/system-requirements/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 10.1.16
 • Google Update
 • NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
 • Next Generation Java Plug-in 11.40.2 for Mozilla browsers
 • Shockwave Flash 21.0 r0
 • Adobe Shockwave for Director Netscape plug-in, version 12.1.3.153
 • 5.1.50906.0
 • Windows Presentation Foundation (WPF) plug-in for Mozilla browsers
 • iTunes Detector Plug-in

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0

Thông tin chi tiết

TyDraniu
 • Top 25 Contributor
309 giải pháp 1720 câu trả lời
Được đăng

Right, you can only install Firefox 52.9.0esr 32bit on Vista 64bit. This is the last version. Firefox 64bit have never supported Vista.

Right, you can only install Firefox 52.9.0esr 32bit on Vista 64bit. This is the last version. Firefox 64bit have never supported Vista.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
 • Top 10 Contributor
 • Moderator
17413 giải pháp 157300 câu trả lời
Được đăng

You need the 32-bit (win32) Firefox version on Vista.

You need the 32-bit (win32) Firefox version on Vista. *https://download-installer.cdn.mozilla.net/pub/firefox/releases/52.9.0esr/
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Ty, While I tend to believe your response, there is nothing that I can find that actually states the 64 bit version is not supported on Vista. This seems to be the go to note, but does not include the bit version, https://support.mozilla.org/en-US/kb/end-support-windows-xp-and-vista

Mod, please reread my post

Ty, While I tend to believe your response, there is nothing that I can find that actually states the 64 bit version is not supported on Vista. This seems to be the go to note, but does not include the bit version, https://support.mozilla.org/en-US/kb/end-support-windows-xp-and-vista Mod, please reread my post
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
philipp
 • Top 25 Contributor
 • Moderator
5287 giải pháp 23362 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

the system requirements page among others is specifying that 64bit versions will not run on anything below windows 7: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/52.0/system-requirements/

the system requirements page among others is specifying that 64bit versions will not run on anything below windows 7: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/52.0/system-requirements/
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Super, thanks. to bad it never came up on a G- search

Super, thanks. to bad it never came up on a G- search
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Linux User 0 giải pháp 3 câu trả lời
Được đăng

vista is not sported anymore

vista is not sported anymore
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

I do not care about support. It still runs though the 32bit version runs out of steam. I was hoping the 64 bit would run better.

I do not care about support. It still runs though the 32bit version runs out of steam. I was hoping the 64 bit would run better.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Linux User 0 giải pháp 3 câu trả lời
Được đăng

there was this link https://www.mozilla.org/en-US/firefox/48.0/system-requirements/ start there than download the next vreson all the way to the newest also 64 bit would run better

there was this link https://www.mozilla.org/en-US/firefox/48.0/system-requirements/ start there than download the next vreson all the way to the newest also 64 bit would run better
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.