X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

About "Select Tab 1 to 8" Shortcut: Alt on Linux, Ctrl on Windows.

Được đăng

A few days ago I've switched from Windows to Linux (To be spesific Debian based Pardus distro: Pardus 17.5 UVD XFCE (64-bit)). Normally I was using Ctrl + Number (1 to 8) to browse between tabs. Now It doesn't work. According to Firefox Keyboard shortcuts page( http://mzl.la/16NAhwz ) It says Alt + Number. Does this feature different on Windows and Linux? If there's a way to switch back to Ctrl it would be really nice. I'm really used to use this way. Firefox version: 60.7.0esr (64 bit)

A few days ago I've switched from Windows to Linux (To be spesific Debian based Pardus distro: Pardus 17.5 UVD XFCE (64-bit)). Normally I was using Ctrl + Number (1 to 8) to browse between tabs. Now It doesn't work. According to Firefox Keyboard shortcuts page( http://mzl.la/16NAhwz ) It says Alt + Number. Does this feature different on Windows and Linux? If there's a way to switch back to Ctrl it would be really nice. I'm really used to use this way. Firefox version: 60.7.0esr (64 bit)

Giải pháp được chọn

Someone created an add-on for this. It doesn't cancel out the Alt+number function, but it adds detection of Ctrl+1 through Ctrl+9. Actually, I haven't tested it myself (Windows user here) so if you try it, please let us know whether it worked for you -- the reviews certainly look good.

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/ctrl-number-to-switch-tabs/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8577 giải pháp 70121 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Someone created an add-on for this. It doesn't cancel out the Alt+number function, but it adds detection of Ctrl+1 through Ctrl+9. Actually, I haven't tested it myself (Windows user here) so if you try it, please let us know whether it worked for you -- the reviews certainly look good.

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/ctrl-number-to-switch-tabs/

Someone created an add-on for this. It doesn't cancel out the Alt+number function, but it adds detection of Ctrl+1 through Ctrl+9. Actually, I haven't tested it myself (Windows user here) so if you try it, please let us know whether it worked for you -- the reviews certainly look good. https://addons.mozilla.org/firefox/addon/ctrl-number-to-switch-tabs/
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

jscher2000 said

Someone created an add-on for this. It doesn't cancel out the Alt+number function, but it adds detection of Ctrl+1 through Ctrl+9. Actually, I haven't tested it myself (Windows user here) so if you try it, please let us know whether it worked for you -- the reviews certainly look good. https://addons.mozilla.org/firefox/addon/ctrl-number-to-switch-tabs/

It works perfectly, Thanks a lot!

''jscher2000 [[#answer-1234551|said]]'' <blockquote> Someone created an add-on for this. It doesn't cancel out the Alt+number function, but it adds detection of Ctrl+1 through Ctrl+9. Actually, I haven't tested it myself (Windows user here) so if you try it, please let us know whether it worked for you -- the reviews certainly look good. https://addons.mozilla.org/firefox/addon/ctrl-number-to-switch-tabs/ </blockquote> It works perfectly, Thanks a lot!
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.