X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox has the wrong time

Được đăng

Firefox tabs are showing the wrong time. For example https://overwatchleague.com/en-us/schedule is 8 hours off. This is happening in Firefox on two different computers. I managed to fix this for about 5 minutes.


Cleared all history for all time Both PC's have the timezone automatically set and are set to pacific Google chrome works fine

Firefox tabs are showing the wrong time. For example https://overwatchleague.com/en-us/schedule is 8 hours off. This is happening in Firefox on two different computers. I managed to fix this for about 5 minutes. Cleared all history for all time Both PC's have the timezone automatically set and are set to pacific Google chrome works fine

Giải pháp được chọn

jscher2000 said

Hi Wafflehouse00, have you modified this preference to "true": privacy.resistFingerprinting One of its features is to set the browser time to UTC instead of local time, so computations done in pages by scripts will be starting from that value instead of your true time.

Turns out the duckduckgo extension was causing this to turn back on 5-10 min after turning it off

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8577 giải pháp 70124 câu trả lời
Được đăng

Hi Wafflehouse00, have you modified this preference to "true":

privacy.resistFingerprinting

One of its features is to set the browser time to UTC instead of local time, so computations done in pages by scripts will be starting from that value instead of your true time.

Hi Wafflehouse00, have you modified this preference to "true": privacy.resistFingerprinting One of its features is to set the browser time to UTC instead of local time, so computations done in pages by scripts will be starting from that value instead of your true time.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Giải pháp được chọn

jscher2000 said

Hi Wafflehouse00, have you modified this preference to "true": privacy.resistFingerprinting One of its features is to set the browser time to UTC instead of local time, so computations done in pages by scripts will be starting from that value instead of your true time.

Turns out the duckduckgo extension was causing this to turn back on 5-10 min after turning it off

''jscher2000 [[#answer-1233353|said]]'' <blockquote> Hi Wafflehouse00, have you modified this preference to "true": privacy.resistFingerprinting One of its features is to set the browser time to UTC instead of local time, so computations done in pages by scripts will be starting from that value instead of your true time. </blockquote> Turns out the duckduckgo extension was causing this to turn back on 5-10 min after turning it off
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
jscher2000
  • Top 10 Contributor
8577 giải pháp 70124 câu trả lời
Được đăng

Whoa, that's annoying. Hopefully there's an easy workaround.

Whoa, that's annoying. Hopefully there's an easy workaround.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.