X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Can't download from https://my-free-mp3s.com/mp3juice. Page just reloads.

Được đăng

Use this free mp3 download website a lot. Normally I can play a tune and/or download it. Now I can't. The site opens and I can select a tune to download but firefox simply reloads the current page. Site works fine on IE.

Use this free mp3 download website a lot. Normally I can play a tune and/or download it. Now I can't. The site opens and I can select a tune to download but firefox simply reloads the current page. Site works fine on IE.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0

Thông tin chi tiết

WestEnd
  • Top 25 Contributor
60 giải pháp 5379 câu trả lời
Được đăng

What is the link so others can test what your saying?

What is the link so others can test what your saying?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
McCoy
  • Top 10 Contributor
534 giải pháp 5035 câu trả lời
Được đăng

WestEnd said

What is the link so others can test what your saying?

The OP mentioned the URL in the header of their post :

https://my-free-mp3s.com/mp3juice

''WestEnd [[#answer-1233401|said]]'' <blockquote> What is the link so others can test what your saying? </blockquote> The OP mentioned the URL in the header of their post : https://my-free-mp3s.com/mp3juice
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

This is the link to the web page: https://my-free-mp3s.com/mp3juice When the page opens you can enter a tune or artist to search for, e.g. enter "elvis" and a load of songs by Elvis will appear. You now have the option to play any of the songs or download the song. This works ok in IE. However, in Firefox the song will not play or download. Instead, the page reloads. Thank you for taking the time to help with this problem.

This is the link to the web page: https://my-free-mp3s.com/mp3juice When the page opens you can enter a tune or artist to search for, e.g. enter "elvis" and a load of songs by Elvis will appear. You now have the option to play any of the songs or download the song. This works ok in IE. However, in Firefox the song will not play or download. Instead, the page reloads. Thank you for taking the time to help with this problem.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.