X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Top sites empty in new tab

Được đăng

Top sites won't populate. When I open a new tab the frames for each of the top sites are sitting there but I can't get any site to populate in it. Normally, the sites I visit most often just automatically populate into it. But somehow that stopped happening and now they're all blank. Even if I tried to manually populate a site into the frame by clicking on "Add top site" option, and then I enter the URL and click add, nothing happens. It just stays blank. I've clicked the little cogwheel up the top and selected Top Sites by clicking in the box. But nothing will populate in the boxes. What's going on?i if I hover the mouse over each of the frames, the top right corner shows like a little pencil sign or something. and when I put my mouse over that it says "edit this site".that brings up "New top site", inviting me to enter the URL.. But like I say, if I enter the information of the URL, it won't populate. I'm stumped

Top sites won't populate. When I open a new tab the frames for each of the top sites are sitting there but I can't get any site to populate in it. Normally, the sites I visit most often just automatically populate into it. But somehow that stopped happening and now they're all blank. Even if I tried to manually populate a site into the frame by clicking on "Add top site" option, and then I enter the URL and click add, nothing happens. It just stays blank. I've clicked the little cogwheel up the top and selected Top Sites by clicking in the box. But nothing will populate in the boxes. What's going on?i if I hover the mouse over each of the frames, the top right corner shows like a little pencil sign or something. and when I put my mouse over that it says "edit this site".that brings up "New top site", inviting me to enter the URL.. But like I say, if I enter the information of the URL, it won't populate. I'm stumped

Giải pháp được chọn

okay this case is now closed. I reset everything to default and that fixed it. Whatever caused it I don't know

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0

Thông tin chi tiết

Giải pháp được chọn

okay this case is now closed. I reset everything to default and that fixed it. Whatever caused it I don't know

okay this case is now closed. I reset everything to default and that fixed it. Whatever caused it I don't know
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.