X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Is there a script we can use to normalize clients to one version?

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 54 lượt xem
Được đăng

We have over 100 different versions of Firefox in our environment of over 5000+ computers... some have x86, some x64, some have both... and the versions vary from 23 to 66. Wondering if there are any scripts out there to scan, remove, cleanup all older versions and install the latest in combo.

We have over 100 different versions of Firefox in our environment of over 5000+ computers... some have x86, some x64, some have both... and the versions vary from 23 to 66. Wondering if there are any scripts out there to scan, remove, cleanup all older versions and install the latest in combo.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.