X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How do I change how firefox looks

Được đăng

I am finally upgrading to a current version of firefox (I have been running 52ESR for past while). I really don't like the look of the current version. I really prefer the look of firefox, from about couple of *decades* ago, as shown in the attached image. The theme I was using (Firefox 2, the theme) is no longer supported (or really any such complete theme. I am hoping that it might be possible to create a CSS file that I can drop into the chrome sub-directory in the firefox preferences that will attempt to recreate that look. I know, what I want is a terrible ancient look, but I find the so-called modern look horrible (there is no accounting for taste). Is this even remotely possible? Or should I just start looking for some other webbrowser (which might be very difficult, given the O/S I am using).

I am finally upgrading to a current version of firefox (I have been running 52ESR for past while). I really don't like the look of the current version. I really prefer the look of firefox, from about couple of *decades* ago, as shown in the attached image. The theme I was using (Firefox 2, the theme) is no longer supported (or really any such complete theme. I am hoping that it might be possible to create a CSS file that I can drop into the chrome sub-directory in the firefox preferences that will attempt to recreate that look. I know, what I want is a terrible ancient look, but I find the so-called modern look horrible (there is no accounting for taste). Is this even remotely possible? Or should I just start looking for some other webbrowser (which might be very difficult, given the O/S I am using).
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17536 giải pháp 158573 câu trả lời
Được đăng

See these page from Classic Theme Restorer developer Aris:

See these page from Classic Theme Restorer developer Aris: *https://github.com/Aris-t2/CustomCSSforFx
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.