X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

My add-ons turn on and off for no reason.

Được đăng

My homescreen shows tabs I've never put there before. My add-ons turn on and off for no reason. My toolbar has been rearranged without my intervention.

My homescreen shows tabs I've never put there before. My add-ons turn on and off for no reason. My toolbar has been rearranged without my intervention.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0

Thông tin chi tiết

Wesley Branton
  • Top 10 Contributor
561 giải pháp 4823 câu trả lời
Được đăng

Does this only happen sometimes?

The next time it happens, type about:profiles in the Firefox address bar. If you see two profiles listed, click the Launch profile in new browser under the other profile and see if your regular data is in there. If it is, set that profile as the default.

Recently, a lot of users have reported issues where Firefox creates a new blank profile for them.

For more information, see Recover lost or missing Bookmarks.

SIDENOTE: You don't appear to be running the latest version of Firefox. A few critical security issues where fixed in Firefox recently, so I highly recommend that you update to the latest version of Firefox (67.0.4).

Does this only happen sometimes? The next time it happens, type <code>about:profiles</code> in the Firefox address bar. If you see two profiles listed, click the '''Launch profile in new browser''' under the other profile and see if your regular data is in there. If it is, set that profile as the default. Recently, a lot of users have reported issues where Firefox creates a new blank profile for them. For more information, see [[Recover lost or missing Bookmarks]]. '''SIDENOTE:''' You don't appear to be running the latest version of Firefox. A few critical security issues where fixed in Firefox recently, so I highly recommend that you update to the latest version of Firefox (67.0.4).
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Hmm, no...there is only one profile and my Firefox is up to date.

Hmm, no...there is only one profile and my Firefox is up to date.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.