X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

When resistFingerprinting is turned on, remember my window size

Được đăng

I understand Firefox defaults to a standard window size when privacy.resistsFingerprinting is turned on, but it is not a great size. To avoid the privacy concerns, what if Firefox remembered the size I set the window to, but then when it launches a new window, it varies the size randomly but +/- 10 pixels, so it becomes harder to pinpoint as a unique characteristic tied to one user?

I understand Firefox defaults to a standard window size when privacy.resistsFingerprinting is turned on, but it is not a great size. To avoid the privacy concerns, what if Firefox remembered the size I set the window to, but then when it launches a new window, it varies the size randomly but +/- 10 pixels, so it becomes harder to pinpoint as a unique characteristic tied to one user?

Giải pháp được chọn

I think that it is rounded in 200px sizes (800, 1000, 1200).

CalcRoundedWindowSizeForResistingFingerprinting:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17348 giải pháp 156811 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

I think that it is rounded in 200px sizes (800, 1000, 1200).

CalcRoundedWindowSizeForResistingFingerprinting:

I think that it is rounded in 200px sizes (800, 1000, 1200). CalcRoundedWindowSizeForResistingFingerprinting: *https://dxr.mozilla.org/mozilla-release/source/dom/base/nsContentUtils.cpp
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.