X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How to customize context menus in Firefox desktop version? (OS: Windows 7 x64)

Được đăng

How to customize context menus in Firefox desktop version?

e.g.: to add, remove, or re-order context menu items.

How to customize context menus in Firefox desktop version? e.g.: to add, remove, or re-order context menu items.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

Bump.

(Even a link to a tutorial will suffice.)

Bump. (Even a link to a tutorial will suffice.)

Được chỉnh sửa bởi Heresy4fold vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Tyler Downer
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
1535 giải pháp 10703 câu trả lời
Được đăng

You are using a VERY old version of Firefox. Can you please update to Firefox 68.0.2 and then please ask your question specific to that version?

You are using a VERY old version of Firefox. Can you please update to Firefox 68.0.2 and then please ask your question specific to that version?
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.