X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I cannot find built-in PDF viewer in Firefox 60.7.0esr (32-bit)

Được đăng

My Firefox browser on Windows 10 stops showing embedded PDF files. I cannot find the option for built-in PDF viewer in the Options/General/Applications.

My Firefox browser on Windows 10 stops showing embedded PDF files. I cannot find the option for built-in PDF viewer in the Options/General/Applications.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Is the builtin PDF Viewer enabled ?

You can check þis pref on the about:config page.

  • pdfjs.disabled = false

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.


Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17334 giải pháp 156713 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Is the builtin PDF Viewer enabled ?

You can check þis pref on the about:config page.

  • pdfjs.disabled = false

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.


Is the builtin PDF Viewer enabled ? You can check þis pref on the <b>about:config</b> page. *pdfjs.disabled = false You can open the <b>about:config</b> page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue. *http://kb.mozillazine.org/about:config ---- *https://support.mozilla.org/en-US/kb/view-pdf-files-firefox *https://support.mozilla.org/en-US/kb/disable-built-pdf-viewer-and-use-another-viewer
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
jscher2000
  • Top 10 Contributor
8568 giải pháp 70054 câu trả lời
Được đăng

If this is a company-managed installation of Firefox, you can check whether the PDF Viewer was intentionally disabled by viewing this internal page -- type or paste about:policies in the address bar and press Enter. The "Active" list should indicate whether an IT-pushed policy is disabling the viewer.

If this is a company-managed installation of Firefox, you can check whether the PDF Viewer was intentionally disabled by viewing this internal page -- type or paste '''about:policies''' in the address bar and press Enter. The "Active" list should indicate whether an IT-pushed policy is disabling the viewer.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17334 giải pháp 156713 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

Note that about:policies is only supported in Firefox 63+ and not in Firefox 60 ESR.

Note that about:policies is only supported in Firefox 63+ and not in Firefox 60 ESR.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.