Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I need add-ons for old version of firefox , I can,t update browser , I can,t buy new hardware , help me

  • 21 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi McCoy

more options

So many people are very poor and they can not buy new and strong computer hardware , But Firefox force us to use new hardware because new version need new hardware , and new add-ons need new version browser ... It is unfair , What dose add-ons do for us that you force us to buy new hardware? , whereas we have not enough money ... Is not Mozilla a non-profit organization ? For example in Iran, internet censored by criminal government and we strongly need free "VPN add-ons" at old versions of Firefox ... (especially 47 & less)

Thanks for your notice

چرا نمیگذارید از افزونه ها در نسخه های قدیم فایرفاکس استفاده کنیم ؟ ما نمیتوانیم نسخه جدید مرورگر را بکار ببریم چون پول کافی برای خرید سخت افزار کامپیوتر جدید نداریم . مگر یک افزونه چه میکند که اینگونه لازم به بروزرسانی باشد ؟ بگذارید از همان نسخه های قدیم استفاده کامل بکنیم ، مگر بنیاد موزیلا غیرانتفاعی نیست ؟ پس چه فایده ای دارد که مردم را مجبور به خرید کامپیوتر جدید کنید ؟ بطور مثال در ایران اینترنت توسط حکومت جنایتکار سانسور میشود و ما نیاز فراوان به فیلترشکن از نوع افزونه ای داریم ، لطفا اینقدر ما را اذیت نکنید!

سپاس از توجه شما

Được chỉnh sửa bởi saminur vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

saminur said

I installed Firefox 48.0.2 now .

You should now be able to download the add-on that you want ("Connected Over") from here :

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/connectedover/versions/

  1. 1
  2. 2