X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Videos in YouTube is choppy and stutter.

Được đăng

Youtube Videos are stuttering, video playback pauses between seconds or minutes, it's like playing videos in my PC with corrupted files, sounds are ok, there's nothing wrong with them just the video playback.

Youtube Videos are stuttering, video playback pauses between seconds or minutes, it's like playing videos in my PC with corrupted files, sounds are ok, there's nothing wrong with them just the video playback.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

Dark Background and Light Text, Decentraleyes, Disconnect, DuckDuckGo Privacy Essentials, Facebook Container, FireFox Multi-Account Containers, Honey, HTTPS Everywhere, Privacy Badger, Stylish, Universal Bypass, Windscribe VPN.

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4220 giải pháp 58909 câu trả lời
Được đăng
Is this with many clips, some, a few? https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-common-audio-and-video-issues
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17408 giải pháp 157264 câu trả lời
Được đăng

Boot the computer in Windows Safe mode with network support to see if that has effect in case security software is causing problems.

Boot the computer in Windows Safe mode with network support to see if that has effect in case security software is causing problems. *http://www.bleepingcomputer.com/tutorials/how-to-start-windows-in-safe-mode/ *http://www.7tutorials.com/4-ways-boot-safe-mode-windows-10
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.